Inicio

No hay productos

¡Lo más vendido!

No hay productos más vendidos en este momento

Aliments 

Definició de «aliment»

A efectes del Reglament, s'entén per «aliment» (o «producte alimentari») qualsevol substància o producte destinat a ser ingerit pels éssers humans o amb probabilitat raonable de ser-ho, tant si han estat transformats sencera o parcialment com si no.

«Aliment» inclou les begudes, la goma de mastegar i qualsevol substància, inclosa l'aigua, incorporada voluntàriament a l'aliment durant la seva fabricació, preparació o tractament.

S'inclourà l'aigua després del punt de compliment definit en l'article 6 de la Directiva 98/83 / CE i sense perjudici dels requisits estipulats en les Directives 80/778 / CEE i 98/83 / CE.

No hay productos en esta categoría